Dezember

Weihnachtsfeier 2018


Frau Shinohe (Violine)
Frau Mitsuhashi (Klavier)